NKV
 
 
Beste kitesurfer,
 
NKV Protocol Veilig en Verantwoord Kitesurfen
 
De Nederlandse Kitesurf Vereniging heeft al eerder het standpunt ingenomen dat kitesurfen met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen binnen bestaande richtlijnen weer goed mogelijk zou moeten zijn.
 
Om gemeenten, clubs en verenigingen en kitesurfers zelf handvatten te geven om veilig en verantwoord kitesurfen (weer) toe te staan, te faciliteren en te beoefenen, heeft de NKV de afgelopen weken het Protocol Veilig en Verantwoord Kitesurfen opgesteld en deze op Facebook en onze site gepubliceerd. We roepen je op het NKV protocol goed te lezen (met name paragraaf 3) met tips wat jij als kiter zelf kan doen om veilig en verantwoord te kitesurfen. Het NKV protocol wordt door ons en onze lokale spotbeheerders gebruikt in overleg met gemeenten en clubs met als doel om beperkingen voor het kitesurfen zo snel en zo veel mogelijk op te heffen. Tevens hebben wij de kitesurfscholen geholpen met het opstellen van een eigen protocol voor die branche.
 
En om een verdere bijdrage te leveren aan veilig kitesurfen, heeft de NKV onlangs een Online Safety Clinic georganiseerd. Tal van de gebruikelijke veiligheidsaspecten passeerden de revue en ook werd stilgestaan bij corona gerelateerde gedragsregels. De clinic was met 300 deelnemers een groot succes, en we hebben deze nu op veler verzoek hier online gezet.
 
Sinds 29 april mocht de jeugd t/m 18 jaar alweer georganiseerd samen sporten (trainen). En gelukkig heeft het kabinet eerder deze week verdere versoepelingen voor het sporten bekendgemaakt. Per 11 mei kan in principe ook iedereen die ouder is dan 18 jaar weer buiten sporten. Wat de nieuwe regels de komende maanden gaan betekenen voor kitesurf-wedstrijden houden we goed in de gaten.

Een en ander zou moeten betekenen dat het kitesurfen nu snel minder last van beperkingen zou moeten hebben, al blijft de 1,5 meter afstandsregel wel in stand. Maar het kan zijn dat bepaalde gemeenten nog lokale regels stellen die het moeilijk maken te kitesurfen, bijvoorbeeld toegangswegen of parkeerplaatsen afsluiten. Hetzelfde geldt voor verenigingen en clubs, hoewel we deze ook oproepen het kitesurfen weer zoveel mogelijk te faciliteren. Voor je ergens wil gaan varen kijk dan goed op de spotkaart van de NKV, de gemeentelijke site of die van je lokale club voor een goed begrip van de situatie ter plaatse.

Maar het goede nieuws is dat we nu steeds vaker het water op kunnen. Het devies blijft echter: neem geen onnodige risico’s, gebruik je gezond verstand, neem je verantwoordelijkheid en let op elkaar!

Fijne vaardagen toegewenst!

Namens bestuur en andere vrijwilligers van de NKV,
 
Rene Bos
Voorzitter
 
 
Nederlandse Kitesurf Vereniging
communicatie@kitesurfvereniging.nl
Facebook