NKV
 
 
Beste kitesurfers,
 
Het Coronavirus houdt de gemoederen bezig en ook binnen de kitesurf community en het NKV bestuur is veel discussie of je nou eigenlijk nog wel zou moeten gaan varen.
 
We begrijpen heel goed dat sommige mensen juist nu de behoefte hebben om het hoofd te klaren en even lekker te gaan varen. Aan de andere kant neem je daarmee risico’s voor jezelf en anderen waardoor mogelijk een ongewenst beroep moet worden gedaan op nood- of medische diensten; én bestaat de kans dat het op bepaalde spots snel te druk wordt waardoor de vereiste social distancing niet meer mogelijk blijkt.
 
Ook al zóuden we het willen, het is niet aan de NKV om het kitesurfen formeel te verbieden. Dat is aan de overheid en thans hebben burgemeesters de bevoegdheid om spots te sluiten en dat gebeurt ook in toenemende mate. Houd hiervoor ondermeer de gemeentelijke sites en de NKV spotkaart in de gaten die we elke dag updaten met ons bekende informatie.
 
Los van wettelijke maatregelen en richtlijnen is het nog steeds ieder’s eigen verantwoordelijkheid om te beslissen of je wel of niet gaat varen, waarbij je je geweten raadpleegt en je je afvraagt of het plezier van nu gaan varen nog wel opweegt tegen de bezwaren.
 
We kunnen ons voorstellen dat het omwille van het beperken van de risico’s en het bewaken van de reputatie van onze sport verstandiger zou zijn als we in ieder geval tot 6 april niet zouden gaan varen.
 
Maar als je tóch besluit te gaan varen, volg de landelijke en lokale aanwijzingen, zorg dat je geen onnodige risico’s neemt, en als je op een spot aankomt waar het wegens drukte op de wal niet mogelijk blijkt om de vereiste social distancing in acht te nemen, ga dan niet varen en keer huiswaarts. Intussen is de NKV met gemeentebesturen in overleg over wel of niet varen en de handhaving op bepaalde spots, om een bijdrage te leveren problemen zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Duidelijk is wel dat alle kite events in ieder geval tot 1 juni niet doorgaan.
 
Wat betreft onze Algemene Leden Vergadering (ALV) hopen we dat we deze nog binnen de statutair gestelde termijn van voor 30 juni kunnen organiseren; mocht dat niet mogelijk zijn gaan we ons beraden op een ander format. We houden je hierover op de hoogte.
 
Wij blijven de ontwikkelingen rondom Corona volgen en komen hierover bij je terug zodra de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 
Met sportieve groeten,
 
Namens het bestuur van de NKV,
 
Rene Bos
Voorzitter
27/3/2020
 
 
Nederlandse Kitesurf Vereniging
communicatie@kitesurfvereniging.nl
Facebook