Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
FiF UK využila rok 2020 na opravy svojich budov
 
Počas mesiacov, kedy boli chodby fakulty prázdne, sa podarilo zrealizovať viaceré rozsiahlejšie opravy a rekonštrukčné práce v budovách na Gondovej a Štúrovej ulici. Aj takto sa FiF UK pripravuje na oslavy svojej storočnice v roku 2021.
 
 
 
 
FiF UK má nového profesora  Antona Heretika
 
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 18. decembra 2020 za profesora v odbore psychológia Antona Heretika z Katedry psychológie FiF UK. Profesor Heretik sa venuje všeobecnej aj klinickej psychológii, špecializuje sa na emocionalitu a poruchy osobnosti.
 
Profesor Miloslav Vojtech dostal významné ocenenie
 
Univerzita v Ľubľane udelila profesorovi Miloslavovi Vojtechovi z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK titul čestného senátora za mimoriadne zásluhy o šírenie slavistiky a slovinčiny na Univerzite Komenského. Ocenila jeho prácu v oblasti porozumenia národných filológií a medzikultúrneho dialógu.
 
 
 
Uplatnenie našich absolventov v praxi
 
S cieľom získať spätnú väzbu a informácie o pracovnom uplatnení absolventov Filozofickej fakulty UK bol opätovne realizovaný prieskum, ktorý prebiehal v mesiacoch január až marec 2019. Ďakujeme všetkým našim absolventom a absolventkám za ich názory a zdieľanie ich skúseností.
 
Kórejčinu na FiF UK začal podporovať Sedžongov inštitút
 
Kórejčina na fakulte dostala nový impulz. Svoju činnosť začal Sedžongov inštitút pri FiF UK, ktorý má za cieľ sprostredkovať študentom i verejnosti poznatky o kórejskej kultúre a jazyku organizovaním kurzov a rozličných podujatí. Je tiež platformou pre kultúrnu výmenu medzi Kórejskou a Slovenskou republikou.
 
 
 
Budovou na Gondovej prechádzali slovenské dejiny 20. storočia
 
Bola postavená pre rakúsko-uhorskú armádu, neskôr sa stala vládnou budovou, v ktorej úradoval Vavro Šrobár i Alexander Mach, bolo tu prvé rozhlasové štúdio na Slovensku, cez vojnu neunikla bombardovaniu, v novembri 1989 sa za jej múrmi tlačili prvé vyhlásenia Verejnosti proti násiliu. Spoznajte príbeh budovy FiF UK.
 
Káva o deviatej s našimi odborníkmi
 
Aj v zimnom semestri Univerzita Komenského pozývala na online stretnutia so zaujímavými hosťami, medzi ktorými boli aj pedagógovia z FiF UK. Debaty pri káve si môžete pozrieť zo záznamu. Dr. Janka Medveďová priblížila pohnutý život a dielo J. A. Komenského pri príležitosti 350. výročia jeho úmrtia. Psychológ Dr. Michal Hajdúk sa venoval depresiischizofrénii. Témou stretnutia s Dr. Matúšom Mikšíkom bola literatúra.
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2020 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta