Zdravo , ove nedelje smo za vas pripremili sledeći sadržaj
 
Dvoboj knjaza Danila i Stevana Perovića-Cuce u Crnoj Gori
 
Prvi književni dvoboj u Crnoj Gori odigrao se, nakako, na samom početku druge polovine XIX stoleća, godine 1854. a po zanimljivosti i bogatstvu materijala možda nema sebi ravna.
 
Stevan A. Perović-Cuca, Njegošev sestrić, glavno lice iz prvog crnogorskog književnog megdana pripadao je porodici Perović, iz plemena Cuce. Rođen je 1830. godine u Zovinama u Cuckoj Zaljuti i tragično ubijen u Carigradu 29. maja 1857. godine po starom kalendaru. Kao pesnik javio se 1846 u “Podunavci”sa pesmom “Glas usrdija”. Kuća Stevanova, po tradiciji kneževskog porekla plemena Cuca, uživala je nasledna dostojanstva i davala plemenu glavare.
 
Porodica Petrovića-Erakovića nije starosedelačka. Oni su se doselili i vremenom asimilovali. Prema starosedeocima imali su manje-više podređenu ulogu a bili su pod zaštitom zaljutskih kneževa. Po starini, kao sporedna porodica, nije imala naslednih dostojanstava. naselili su se u Njegušima u Katunskoj...
...
 
Onlajn Knjižara
Gorski vijenac - P. P. Njegoš (jubilarno izdanje, 150 godina, koža)
 
Ovo jubilarno izdanje objavljeno povodom 150. godina od izlaska prvog izdanja Gorskog vijenca (1847-1997) sadrži: faksimil originalnog rukopisa, zatim reprint prvog izdanja i na kraju savremeni prevod Gorskog vijenca.
 
 
 
Poruči knjigu onlajn
 
 
“Slovenska rasa”, knjiga Lubora Niderlea
 
Lubor Niderle kod nas je najpoznatiji po delu “Slovenske starine” (orig. naslov: Rukovet slovanske archeologie), koje je 1954. godine objavila Matica srpska u Novom Sadu. Knjiga o kojoj je ovde reč, “La Race Slave” (Slovenska rasa) nikada nije prevedena na srpski jezik.
 
Francusko izdanje iz 1916. godine koje imamo u posedu, sa češkog jezika preveo je Luj Leže (Louis Leger), kod nas najpoznatiji po njegovoj knjizi “Slovenska mitologija” čiji je prevod prvi put objavljen u Beogradu 1904. godine. Deo poglavlja o Srbima i Hrvatima iz knjige “Slovenska rasa” (preveden na srpski*) možete pročitati u nastavku.
 
"Hrvati i Srbi, poput Slovenaca i Bugara, pripadaju južnoslovenskoj ili jugoslovenskoj porodici. Na početku su formirali jedinstvenu grupu koju je istorija podelila na dva dela, u dve nacije, Srbe i Hrvate. Ove dve nacije, iako su svesne svoje srodnosti, obe polažu pravo na samostalni život. U prošlosti su postojale određene razlike između različitih delova buduće srpske grupe i buduće hrvatske grupe, ali ove razlike nisu bile velike. Razlike su se ocrtavale u dijalektičkim nijansama, organizaciji različitih plemena, različitim političkim centrima itd. Na početku su postojala plemena koja su pripadala..."
 
 
 
Liveblog Živo Slovo
 
Sveta nesreća
 
Jose de Siguenza, savetnik španskog kralja Filipa II, opisao je opsesiju ovog suverena da sakuplja posmrtne ostatke kanonizovanih muškaraca i žena kao “svetu nesreću”. Kažu da je uspeo da sakupi kolekciju od 7.422 moštiju koje je čuvao u manastiru Escorial. Zbirka je sadržala 12 celih tela, 144 glave i 306 dugih kostiju, iako se većina, oko četiri hiljade, sastojala od minijaturnih delova moštiju. Otac Siguenza je zapisao da su posedovali mošti skoro svih svetaca, izuzev Josifa iz Nazareta, Svetog Jovana Evanđeliste i Svetog apostola Jakova.”
 
 
Godište 1927. almanaha “Jadranska straža”
 
Godište 1927 almanaha “Jadranska straža” posebno je značajno zbog tri teksta koja su tu objavljena. Ovde je prvi put objavljeno delo Miloša Crnjanskog “Naše plaže na Jadranu”, koje iste 1927. izlazi i kao zasebna knjiga (prvo izdanje u formi knjige). Zatim, u godištu 1927. štampan je putopis Stanislava Vinavera “Izlet po Jadranskom i Sredozemnom moru”, kao i studija Stanislava Krakova “Spomenici naše prošlosti u italiji”.
 
 
Štamparija srpskih invalida u Bizerti
 
Štamparija srpskih invalida bila je jedna od nekoliko srpskih štamparija koje su radile u egzilu tokom Prvog svetskog rata.Ova štamparija osnovana je u Bizerti (Tunis) u leto 1917. godine. Nalazila se u ulici 5 Rue la Goulette. Kako se navodi, cilj joj je bio (1) da se u njoj srpski ratni invalidi obuče tipografskom, mašinskom i knjigovezačkom zanatu, (2) da se u njoj štampaju knjige korisne za srpski narod. Zbirka tih knjiga nazvana je “Napred”. Knjige štampane u Štampariji srpskih invalida deljene su besplatno ili su se prodavale ispod cene. Jedan deo štampanih knjiga deljen je i srpskim školama.
 
 
Aknjige.com Blog / Antikvarneknjige.com
Internacionalnih brigada 35,Beograd
mail@aknjige.com
Facebook
 
 
Ovaj email je poslat na adresu:
Ovaj email ste dobili jer ste se prijavili na našu email listu
 
 
Sent by
SendinBlue
 
 
© 2020 Antikvarneknjige.com