Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
Cena Daniela Tupého ide do finále. Víťazi budú známi 4. novembra
 
Do 10. ročníka súťaže o Cenu Daniela Tupého, ktorú Filozofická fakulta UK organizuje na pamiatku zavraždeného študenta, sa prihlásilo 33 prác zo Slovenska i zo zahraničia. 4. novembra 2020 sa bude konať online prenos zo slávnostného vyhlásenia víťazov.
 
 
 
 
FiF UK vyjadrila podporu petícii Za klímu
 
FiF UK vyjadrila verejnú podporu iniciatíve Klíma ťa potrebuje, ktorá organizuje petíciu Za klímu. Jej cieľom je dosiahnuť, aby slovenská vláda uznala klimatickú krízu za jednu zo svojich priorít a zaviazala sa ku konkrétnym krokom. Petíciu už podpísalo viac ako 100 000 občanov.
 
Nová oddychová miestnosť pre študentov
 
V budove FiF UK na Gondovej bola 29. septembra 2020 slávnostne otvorená vynovená oddychová miestnosť pre študentov. Miestnosť pre fakultu zrekonštruovala a zariadila spoločnosť IBM, ktorá každoročne zamestnáva niekoľko desiatok absolventov FiF UK.
 
 
 
Historik z FiF UK so svojím tímom buduje virtuálnu pamäť miest
 
Unikátny pamäťový portál PamMap, ktorého ideovým autorom je historik a archivár doc. Juraj Šedivý z FiF UK, zahŕňa už viac ako 30 000 zdigitalizovaných materiálov prístupných online. Obsahuje historické fotografie, pohľadnice, audio či video spomienky pamätníkov a historické dokumenty Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice a ďalších lokalít.
 
Študenti rusistiky prekladajú diela súčasných ruských autorov
 
Študenti Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK si vytvorili vlastný priestor na šírenie svojej prekladovej tvorby a prinášajú priaznivcom ruskej literatúry diela súčasných ruských autorov v slovenčine. Poviedky, eseje a reportáže nájdete na stránke projektu Samyzdat.
 
 
 
Literárny fond ocenil knihy štyroch autorov z FiF UK
 
Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenských a humanitných vied získali za svoje publikácie historici prof. Roman Holec, prof. Martin Homza a doc. Martin Hurbanič. Prémiou za umelecký preklad z portugalčiny bola ocenená dr. Jana Benková.
 
Akademické prostredie ako miesto rovných príležitostí
 
Tím doc. Mariany Szapuovej v rámci medzinárodného projektu EQUAL4EUROPE mapuje situáciu v oblasti rovnosti príležitostí v akademickom prostredí. Ide o iniciatívu, ktorá sa na Slovensku v podobnom rozsahu ešte nerealizovala. Projekt má prispieť k znižovaniu rodovej nerovnováhy a odstráneniu prekážok v kariérnom postupe žien v akademických inštitúciách.
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2020 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta