Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
Slovom proti extrémizmu: Cena Daniela Tupého
 
Na pamiatku zavraždeného študenta Filozofickej fakulty UK organizuje fakulta už 10. ročník súťaže o Cenu Daniela Tupého za najlepšie študentské texty o násilí, extrémizme a zlyhávaní štátu v oblasti ľudských práv. Zapojiť sa môžu vysokoškoláci zo Slovenska i zahraničia. Uzávierka prác je 15. 9. 2020.
 
 
 
 
FiF UK rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti hispanistiky
 
Filozofická fakulta UK podpísala Memorandum o spolupráci s Nadáciou EU-LAC (Európska únia - Latinská Amerika a Karibik). Spolupráca sa bude týkať organizovania kongresov, seminárov a workshopov, absolvovania stáží či tvorby spoločných publikácií. V Ústrednej knižnici FiF UK sú už k dispozícii publikácie, ktoré nadácia venovala fakulte ako dar.
 
Káva o deviatej s našimi odborníkmi
 
Počas karantény sa vysokoškolský život presunul do online priestoru. Univerzita Komenského pozývala na online stretnutia „Káva o deviatej“ so zaujímavými hosťami, medzi ktorými boli aj pedagógovia z FiF UK. Ich prednášky s diskusiami si môžete pozrieť zo záznamu. O prvej veľkej pandémii moru hovoril historik doc. Hurbanič, o vplyve pandémie na politiku rozprával doc. Láštic, logu a značke sa venoval doc. Banyár, ako sa prekladajú videohry do slovenčiny priblížil Mgr. Kabát, o estetike i o svojich zaujímavých koníčkoch rozprával doc. Hamar.
 
 
 
Museli utiecť zo svojej vlasti a teraz študujú na FiF UK
 
Na Slovensku žijú už piaty rok. Z obavy o svoj život odišli zo svojich domovov a teraz sú študentmi FiF UK. Aké sú príbehy zahraničných študentov z Iraku, čo študujú a ako sa cítia na Slovensku prezradili v rozhovoroch pre študentský fakultný časopis Kulturárium.
 
Fakulta pokračuje v opravách svojich budov
 
Počas mesiacov, kedy boli chodby fakulty prázdne, sa rozbehli opravy a rekonštrukčné práce v budovách na Gondovej a Štúrovej ulici. Aj takto sa chce fakulta pripraviť na oslavy svojej storočnice v roku 2021.
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2020 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta