­
7 april 2020
Hierbij de nieuwsbrief van de Berichten van de Brink. Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Volg ons op Twitter of Facebook.
 
Snel naar
 
Ondersteuning ondernemers, verenigingen en instellingen
 
De gevolgen van het Coronavirus raken veel ondernemers en maatschappelijke instellingen. De overheid neemt daarom maatregelen om te helpen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Er zijn landelijke regelingen voor onder andere een tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning voor zelfstandigen. Wellicht komt u in aanmerking voor de tijdelijke overbrugging Zelfstandig Ondernemers. Hiervoor kunt u terecht bij www.wpda.nl. 
 
Lees verder
Tijdelijk uitgiftepunt Voedselbank Assen
 
Het uitgiftepunt van Voedselbank Hart van Drenthe aan de Brunelstraat blijft vanwege de coronamaatregelen tot zeker 1 juni dicht. Om deze situatie op te lossen, werken de voedselbank en gemeente Assen samen. Vanaf 7 april vindt de uitgifte van de voedselpakketten op een andere locatie plaats; de achterkant van de hal van iWerk aan de Wiltonstraat 1. 
 
Lees verder
Tunnel De Maten open op 9 april
 
Aan de Mandemaat in Assen gaat op donderdag 9 april om 13.00 uur de nieuwe tunnel De Maten open voor verkeer. De tunnel verbindt de Europaweg Zuid met de Dennenweg. Na Pasen wordt nog verder gewerkt aan de afwerking van de wanden met natuursteen. De bouwer heeft hier nog een aantal weken voor nodig. Met tunnel De Maten heeft Assen er een extra onderdoorgang onder het spoor bij.
 
Lees verder
Wijkvernieuwing in De Lariks samen met bewoners
 
Woningcorporatie Actium heeft de intentie om 102 eengezinswoningen aan de Aar, Delft en Stroom te vervangen door nieuwbouw. In januari zijn bewoners hierover geïnformeerd. De gemeente sluit aan bij de plannen en gaat in dezelfde periode aan de slag met de openbare ruimte. Een groot deel van de bewoners dachten actief mee over verschillende thema’s die aan bod kwamen bij de inloopmomenten begin maart. Foto door Ineke Heijting. 
 
Lees verder
De schapen zijn weer terug! 
 
De schaapskudde van Landschapsbeheer het Witterveld begrazen vanaf 6 april weer het terrein aan de rand van recreatiepark Zeijerveld in Kloosterveen. Sinds oktober 2019 zaten zij in hun winterverblijf. In het Zeijerveld verblijven de schapen dag en nacht. De schaapsherder komt regelmatig langs, houdt toezicht op de schapen en controleert hun gezondheid. Alle werkdagen loopt de schaapskudde langs het kanaal om het groen te onderhouden.
 
Lees verder
Burenoverlast? 
 
Nu veel mensen thuis werken, leven we met z’n allen nog meer op elkaars lip. De ballen die veel mensen hoog moeten houden zijn fors. Dat wil wel eens leiden tot de nodige irritaties onderling, maar ook met de buren. Hoe gaat u dan met elkaar om? Hiervoor zijn de nodige tips te geven, die onder normale omstandigheden ook gelden. 
Komen buren er samen echt niet uit, dan kunnen ze proberen een beroep te doen op buurtbemiddelaars in hun gemeente. De meeste organisaties zetten hun werk voort, binnen de geldende richtlijnen van de overheid over corona en contact. Wilt u graag overleg of een luisterend oor, stuur dan een e-mail naar a.veldhuis@vaartwelzijn.nl, of neem telefonisch contact op via 06-51177225.
 
Lees verder
Gewijzigde openingstijden in verband met feestdagen
 
In verband met Goede Vrijdag en Pasen hanteren wij aangepaste openingstijden in het Stadhuis en Milieupark. Op vrijdag 10 april is het Stadhuis gesloten. Het Milieupark is dan geopend tot 13.00 uur. Maandag 13 april is het Tweede Paasdag en zijn zowel het Stadhuis als het Milieupark gesloten.
Afval brengen naar het Milieupark? Alleen als het niet kan wachten!
 
We willen u vriendelijk vragen niet naar het Milieupark te komen als dit niet noodzakelijk is. Sla afval bijvoorbeeld tijdelijk op in uw garage, berging, of in de aanhanger. U bevordert daarmee de doorloopsnelheid op het Milieupark en zorgt ervoor dat het er minder druk is. Afgelopen vrijdag en zaterdag was het relatief rustig op het Milieupark. De wachttijden waren minder lang. Daar zijn we uiteraard blij mee en we hopen dat dit een ontwikkeling is die zich de komende week voortzet.
Booteigenaar gezocht!
 
Na een melding op maandag 30 maart trof de havenmeester van Assen de boot ‘Marinique’ aan. De boot werd gevonden bij de Lonerbrug. De havenmeester zoekt met spoed contact met de eigenaar. Deze kan zich melden via 06-25503225. De boot ligt opgeslagen bij de gemeente.
Start vaarseizoen uitgesteld
 
Het vaarseizoen start normaal gesproken op 1 april. Dit is tot nader orde uitgesteld. Momenteel is nog steeds de winterregeling van kracht. Wanneer het vaarseizoen weer van start gaat, communiceren wij dit met u.
 
Dienstverlening WPDA
 
Vanwege de coronamaatregelen is het kantoor van Werkplein Drentsche Aa gesloten. U kunt telefonisch contact opnemen via 0592-391600 en via mail naar info@wpda.nl. Moet u documenten inleveren? Dit gaat het snelst digitaal via www.wpda.nl, bij ‘documenten inleveren’. Lukt het u niet om het via de website aan te leveren, stuur dan de documenten, voorzien van uw cliëntnummer, in een gesloten envelop naar Werkplein Drentsche Aa, Antwoordnummer 35, 9400 VB Assen. 
Maaien waterplanten bodem de Vaart en het Kanaal
 
Om de watergangen open te houden voor de pleziervaart maaien wij vanaf 14 april de waterplanten. Waterplanten die op de bodem groeien in het Kanaal en de Vaart worden dan met een maaiboot uit het water gehaald. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Groenbeheer van de gemeente Assen. U bereikt ze via het algemene telefoonnummer 14 0592, of stuur een mail naar info@assen.nl.
Bewaarexemplaar corona maatregelen
 
De maatregelen rondom corona zijn verlengd. Evenementen gaan tot 1 juni niet door en de overige maatregelen blijven in elk geval tot 28 april van kracht. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Daarom hebben we alle informatie nog eens bij elkaar gezet op één pagina. U vindt deze pagina in de Asser Courant en als bijlage bij deze nieuwsbrief. Bewaar deze, zodat u het antwoord op uw vragen altijd bij de hand heeft.
Informatie gemeenteraad
 
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 9 april om 19.00 uur. Deze is niet openbaar toegankelijk, maar wel online te volgen. De agenda kunt u bekijken via onderstaande button (foto: Marcel J. de Jong).
 
Lees verder
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
 
 
© 2020 assen
 
 
This email was sent to
You received this email because you are registered with assen
 
 
SendinBlue