VreedeBericht 6
 
Juli 2020
 
Beste lezer,
We sturen u met veel plezier VreedeBericht nummer 6. We willen graag nog lang deze Vreedeberichten rondsturen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten achter de schermen. De berichten komen digitaal maar dat wil niet zeggen dat ze kosteloos zijn. We stellen er prijs op dat ze er goed uitzien en daarvoor vragen we hulp van professionals.
 
Het zou fijn zijn wanneer er mensen zijn die de waardering voor de berichten en voor ons werk met een kleine financiële bijdrage willen tonen. Alle bedragen helpen om wat we doen te kunnen blijven doen.
 
We hopen op deze manier een kring van mensen te vinden, een vriendenkring, die ons helpt het basiswerk voort te zetten. Deze mensen gaan we ook vragen met ons mee te denken over mogelijke activiteiten.
 
Jaarlijkse viering van het Instituut
 
Op 13 september 2020 vieren we onze tweede verjaardag in het Elisabeth Vreedehuis. Er zal een lezing over Tycho Brahe gehouden worden door Albert Vlug, voorzitter van onze Raad van Toezicht. Albert heeft vorig jaar het Uraniborg bezocht op het eiland Ven, waar Tycho zijn belangrijkste ontdekkingen deed. Zie onderstaand zijn foto's. Tevens zal Ben van Tilborg een lezing houden over achtergronden rond de aanwijzingen van Rudolf Steiner om te komen tot lemniscatische bewegingen van zon, aarde en planeten als een vervolg op vorig jaar.
 
 
 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
14:00 Pianomuziek door Jelle van der Schuit
14:05 Inleiding en berichten uit het Elisabeth Vreede Instituut door Mario Matthijsen (vz)
14:20 Lezing van Ben van Tilborg (vervolg op vorig jaar): 'Achtergronden rond de aanwijzingen van Rudolf Steiner om te komen tot lemniscatische bewegingen van zon, aarde en planeten'
15:30 Pauze met gratis koffie/thee en een versnapering
15:55 Lezing van Albert Vlug over Tycho Brahe
16:55 Pianomuziek door Jelle van der Schuit
 17:00 Afronding
 
Over de lemniscaatvorm van de planetenbanen - Frank Spaan
 
Rudolf Steiner heeft in 1921 in Stuttgart de zogenaamde Astronomische Cursus gegeven ("Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie", GA 323). Daarin is een belangrijk thema, dat nog niet begrepen wordt: de lemniscatische vorm van de banen van de planeten. Dit jaar, 2020, is het 3x33 jaar geleden dat de cursus werd gehouden, en dus een goed moment dit thema een extra impuls te geven en te kijken of we daar verder mee kunnen komen. Ben van Tilborg heeft een eerste voordracht over dit thema gehouden op de eerste verjaardag van het Elisabeth Vreede Instituut in 2019 in het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag. In deze rubriek wordt u op de hoogte gehouden van het proces van het onderzoek aan de lemniscaten.

Een belangrijke eerste stap is nog een keer op een rijtje te zetten wat Rudolf Steiner over de banen van de planeten van ons zonnestelsel en over lemniscaten heeft gezegd. Zo zijn er notities bekend over gesprekken met Steiner, waarin ook het ontstaan van de eerste lemniscaten wordt besproken. Er wordt beschreven hoe, in vroegere planeettoestanden, er een bol is die bestaat uit warmte, met een wat warmere en een koudere pool. Er gaat warmte stromen van de ene pool naar de andere, en tegelijkertijd draait de bol om de as door de polen.

Nemen we dit beeld, en vervolgen we een punt dat begint op de bovenste pool. Het gaat meedraaien met de beide rotaties, en dan krijg je iets wat er zo uitziet (de baan van het punt is oranje):
 
Figuur 1
 
Figuur 1
 
 
Het is een lemniscaat, maar eentje die op een bol ligt. Een wiskundige beschrijving van zo een vorm op een bol met straal 1 kan er zo uit zien, waarbij t een soort tijd-parameter is, die in deze formule loopt van 0 tot 2 π, en (x,y,z) de plaats van het punt in de ruimte bepalen:
 
 
Een eigenaardige eigenschap van deze, je zou kunnen zeggen oer-lemniscaat, is dat je, als je van boven af op de bol kijkt, je een perfecte cirkel ziet, met een middelpunt dat niet op de pool ligt maar er van af.
 
 
Figuur 2
 
 
De lemniscaten die Steiner als basis gebruikt voor de beschrijving van planeetbanen zijn echter vlak, twee-dimensionaal. Deze platte lemniscaten kun je dan wel weer in de ruimte zetten en draaien om een as zodat er een zogenaamde rotatielemniscaat ontstaat. Ook deze vlakke lemniscaten hebben interessante eigenschappen, waarover later meer.
 
Literatuur:
1. Günther Wachsmuth: Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken, pagina 482.
2. Mathematisch-Physikalische Korrespondenz, Nr. 121, 1981, pagina 6-9.

Vragen en opmerkingen over deze en andere onderwerpen op het gebied van de Antroposofische Astronomie, kunt u stellen aan astronomie@evreedeinstituut.nl
 
Werk in uitvoering
 
 
Er wordt druk gewerkt in het archief.
 
Sommige materialen hebben het begeven.
 
Komeet Neowise - Ben van Tilborg
Hij is de afgelopen weken al te zien geweest, maar we kunnen nog steeds van hem genieten: komeet Neowise.
U kunt hier de waarnemingstabellen vinden: http://hemel.waarnemen.com

De eerste populaire sterrenkundige feiten staan op:
https://allesoversterrenkunde.nl/

De naam "Neowise" komt van een apparaat, niet van een mens, zoals vrijwel alle bekende en historische kometen. Neowise is de naam (acroniem) van de Infra-rood satelliet waarmee het eerste vlekje van deze komeet in de tweede helft van oktober 2016 ontdekt werd - volgens andere bronnen pas in maart 2020.
Foto: Nanieke van den Berg
 
Zijn verschijning valt samen met de unieke mondiale corona-crisis. Neowise's dichtste nadering van de Zon was op 14 januari 2020. Dus een week na Driekoningen/Epifania, = "verschijning": de Doop in de Jordaan, het feest van de occulte geboorte van Christus in het lichaam van Jezus van Nazareth bij de doop door Johannes de Doper. Om de volgende reden is Neowise bijzonder als fenomeen: de laatste duidelijk met het oog zichtbare komeet was in 1965 (!), de komeet Ikeya-Seka.
 
Tijdens ons leven zijn er twee hooggespannen verwachtingen van spectaculaire kometen geweest: de komeet Kohoutek in 1973 en de welbekende komeet van Halley in 1986, maar voor beide kometen gold, dat ze sterk tegenvielen qua zichtbaarheid op basis van de verwachtingen van de astronomen. Halley die nooit teleurgesteld had, was in 1986 niet eens met het blote oog te zien! Tot en met Halley past dit in de algemene tendens die sterrenkundigen signaleerden in de historie. De grote kometen uit de 16e, 17e 18e en 19e eeuw, die in die eeuwen zo nu en dan optraden, zorgden nog begin 19e eeuw voor paniek in Parijs. Elisabeth Vreede schrijft gedetailleerd over die historie (Antroposofie en astronomie: Astronomische brieven van Elisabeth Vreede 1927-1930). In Rudolf Steiner's jeugd was de sterrenregen van de uiteengevallen Biela-komeet waar te nemen, die daarvoor enkele malen duidelijk verschenen was. Daarna leek het tijdperk van duidelijk zichtbare kometen ingezakt! De hele 20ste eeuw door tot.....deze nu duidelijk zichtbare Neowise in de 21e eeuw! Neowise is daarom markant. En met het blote oog voor alle mensen zichtbaar.
 
Draagt u ons instituut een warm hart toe?
 
Kijk op de website hoe u ons kunt steunen. www.evreedeinstituut.nl
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via: www.evreedeinstituut.nl/contact/
 
Post- en bezoekadres: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP, Den Haag.
KvK nr.: 72562587; Den Haag.
 
Bankrekening: IBAN/BIC - NL15TRIO 0379 4039 19 / TRIO NL2U

ANBI status: RSIN 8591 53 964
 
 
Deze e-mail is verzonden aan
U ontvangt deze mail omdat u bent aangemeld bij het Elisabeth Vreede Instituut.
 
 
SendinBlue
 
 
© 2020 Elisabeth Vreede Instituut