NKV
 
 
Geachte leden,
 
Bij deze de uitnodiging voor de jaarvergadering van de Nederlandse Kitesurf Vereniging, te houden op zaterdag 10 maart aanvang 10.15 uur, op de Hiswa te Amsterdam. Aansluitend zal de ALV van de Nederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfen (NVWK) gehouden worden.
 
Sinds de vorige jaarvergadering, overigens ook gehouden op de Hiswa, zijn er weer veel zaken ondernomen om de belangen van de kitesurfers op het terrein van spotbeheer, verzekering, veiligheid, wedstrijden etc. te behartigen.
 
Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur verslag doen van het voorgaande jaar, inclusief de gebruikelijke financiële verantwoording, en zullen we ook de begroting en onze plannen voor dit jaar uit de doeken doen en toelichten. Ook staan enige bestuursmutaties op de agenda: onze Veiligheidscommissaris Dave Ottelé verlaat het bestuur en we hebben huidige Regiocommissaris Stef Zaat die zeer goed is ingevoerd in kitesurfveiligheidszaken, bereid gevonden deze functie over te nemen. Hierdoor zal er een vacature voor de bestuursfunctie Regiocommissaris ontstaan. We willen Dave enorm bedanken voor zijn inzet voor de NKV en de kitesurfcommunity!
 
De notulen van de vorige ledenvergadering staan op de voor leden toegankelijke Besloten Pagina's van Mijn NKV op onze website en ruim voor de jaarvergadering zullen daar ook het Financieel Verslag 2017, de Begroting 2018 alsmede de finale agenda aan worden toegevoegd. Hier zullen ook de stukken voor de vergadering van de NVWK worden geüpload.
 
De jaarvergadering zal plaatsvinden tijdens en op de Hiswa, alwaar de NKV ook een stand zal hebben op de Funsport Xperience. De vergadering, aanvang 10.15 uur op zaterdag 10 maart, zal plaatsvinden in zaal G109 op de eerste verdieping van het Auditorium Centre binnen de RAI Amsterdam. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een entree kaartje voor de Hiswa. Als u zich hier aanmeld dan krijgt u van ons op voorhand instructies om het entreekaartje gratis te bemachtigen! Uiteraard kunt u na de ALV de Hiswa bezoeken. Ook in verband met catering en zaalindeling horen we graag van te voren even of u van plan bent te komen.
 
PS. Vind jij het leuk om de NKV op de Hiswa te promoten? Meld je dan hier aan als vrijwilliger en beman de stand van de NKV!
 
 
Nederlandse Kitesurf Vereniging
Poseidonsingel 10
1363TR Almere
Secretaris@kitesurfvereniging.nl
Facebook
 
 
This email was sent to {EMAIL}
You received this email because you are registered with NKV
 
 
Sent by
SendinBlue
 
 
© 2018 NKV