Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
Podporte Centrum UniverSaal 2 % z daní
 
Kreatívne centrum UniverSaal, ktoré vzniká prestavbou bývalých stajní v budove FiF UK na Gondovej ulici, už má za sebou aj v nezrekonštruovaných priestoroch niekoľko úspešných podujatí. Aj tento rok budú fakulta a OZ Univerzál vďační za podporu z Vašich 2% z daní, aby sme sa o rok, pri storočnici fakulty, mohli stretnúť v modernom multifunkčnom priestore
 
 
 
 
Fakulta je zatvorená pre koronavírus, vyučovanie prebieha diaľkovo
 
Spolu s ostatnými fakultami UK aj Filozofická fakulta zaviedla preventívne opatrenia proti šíreniu koornavírusu a od 9. marca neprebieha prezenčná výučba. Obnovenie normálnej prevádzky bude závisieť od epidemiologickej situácie.
 
Ochutnávka nových kníh našich odborníkov
 
Diskusie s autormi nových publikácií sme nateraz museli zrušiť alebo presunúť. Preto vám ich knihy predstavujeme aspoň takýmto spôsobom, pokým nebude možné opätovne zaradiť diskusie s ich autormi do programu na fakulte.
 
 
 
Absolventka FiF UK oslávila sto rokov
 
Katarína Hermannová, rod. Markovičová, nastúpila na štúdium angličtiny a nemčiny na Filozofickej fakulte UK v septembri 1938, promovala v r. 1942. Aj v tomto zložitom období bola podľa nej fakulta miestom slobody myslenia a bádania.
 
Na fakulte roky ležal v skrini originál od Janka Alexyho
 
 V skrini Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK niekoľko desaťročí ležal zrolovaný obraz. Ide o originál od významného slovenského maliara Janka Alexyho (1894 – 1970). Dielo je vytvorené pastelom na kartóne a zobrazuje pohľad na bránu rafinérie Slovnaft, bývalej Apollky.
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2019 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta