Blog knjižare Antikvarneknjige.com
 
Zdravo , ove nedelje smo za vas pripremili sledeći sadržaj
 
O raspravi “Trojanci i Arijevci” od Nika Županića
 
Rasprava čiji je pun naslov “Trojanci i arijevci : prilozi preistoriji i paleoetnologiji male Azije, Egeje i Balkanskog poluostrva”, slovenačkog antropologa Nika Županića objavljena je u broju 86. Glasa Srpske Kraljevske Akademije Nauka, Beograd 1911.
 
U raspravi “Trojanci i Arijevci”, rešava se, uglavnom, pitanje da li su stanovnici najstarijih kulturnih naselja na Hisarliku (na zemljištu stare Troje) bili Arijevci ili ne. Kako Mala Azija i Balkansko Poluostrvo imaju vrlo mnogo dodirnih tačaka i u preistorijsko doba, to se autor trudi da rasvetli i tamu preistorije našeg poluostrva (3000-1200 god. pre Hrista) i dodiruje najstarija etnološka pitanja na Balkanu. Tu se operiše na veoma širokoj osnovi rezultatima mnogobrojnih disciplina, istorije, lingvistike, arheologije, antropologije, i pokušava se da se problemi reše prvenstveno pomoću fizičke antropologije povezane sa arheologijom. Rezultati do kojih je Niko Županić došao u ovoj svojoj raspravi, potpuno se razilaze od rezultata ranijih naučnika, koji su se istim pitanjem bavili, kao što su...
 
 
 
Aminta od Torkvata Tasa
 
Nedavno smo u ponudi knjižare imali retko izdanje knjige Aminta koju je napisao italijanski književnik Torkvato Taso. Iako se radi o relativno kasnom izdanju štampanom u Napulju godine 1725., ipak se smatra lepim i retkim primerkom. Prvo izdanje izašlo je iz štampe godine 1580.
 
Aminta je predstava koju je Torkvato Taso napisao 1573. godine i koja je odigrana 31. jula iste godine za vreme jedne baštenske zabave na dvoru Belvedere u gradu Ferara, gde se nalazila jedna od raskošnih rezidencija Alfonsa II. Delo je izvela pozorišna grupa “Compagnia dei Gelosi”, jedna od najpoznatijih toga vremena, dok je publika bila iz plemićkih kuća. Radilo se o osobama koje su u to vreme živele ili provodile vreme na dvoru i koje su mogle razumeti suptilne pesnikove aluzije usmerene ka njihovom stilu života, za razliku od života pastira, predstavljenog na idiličan način. Izvedba je doživela veliki uspeh, toliki da je sledeće godine sa dvora u gradu Urbino traženo da se...
 
Liveblog Živo Slovo
 
Požar u kući Mite Cenića 7. januara 1887. godine
 
Kako prenose Beogradske opštinske novine, u sredu 7. januara 1887. godine dogodio se požar u kući g. Mite Cenića novinara (Prizrenska ulica) oko 10 1/2 časova. Požar se javio na gornjem boju zbog lošeg dimnjaka. Ovoga puta se najbolje dalo oceniti šta jedna mala iako požarna četa može da učini samo kad ima dovoljno vode; jer su požarnici brzo uspeli da požar lokalizuju i uguše, iako je kuća od slabog i lako zapaljivog materijala. Šteta nije velika. Prizemni sprat, trgovina, od vatre je spašena...
 
 
Duovska besjeda Teofana Živkovića episkopa
 
Duovska besjeda štampana je na 15. stranica 1881. godine u Pančevu. Izdavač je Štamparija braće Jovanović. Radi se o arhipastirskoj besedi, kojom se opominje narod da ne sluša “nečiste duhove”, kojima se još od Kosova seme zatrlo nije, naročito se sa aluzijom na Štrosmajerovu okružnicu opominje pravoslavni svet, da se čuva zloga duha, “koji se sa strane zaletio ovih dana među nas ovamo, a na krilima tašteg slavoljublja i proste sebičnosti od ovog svijeta, da nam zamuti...
 
 
Stevan Sremac kao slikar amater
 
Iako za uži krug prijatelja i poznanika Stevana Sremca nije bila tajna da je on bio i slikar amater, širi krugovi to ni danas ne znaju. Karikaturna predstavljanja njegovih omiljenih tipova je bila Sremčeva svakodnevna zabava....
 
Iz naše arhive
Žitije Petra Velikog Zaharije Orfelina na Sotheby’s aukciji
 
 
Pre nekoliko godina na Sotheby’s aukcijama pojavila se jedna od najlepših i najređih, možemo reći i najskupljih srpskih knjiga. Radi se o Žitiju Petra Velikog, dvotomnom delu čiji je autor, i koje je ilustrovao Zaharija Orfelin. Žitije Petra Velikog ili Istorija o životu i slavnim delima velikog gospodara i imperatora Petra Prvoga, samodršca cele Rusije, štampana je u Veneciji, u dva toma, 1772. godine. Delo je objavio poznati venecijanski štampar, Grk Dimitrije Teodosije....
 
 
Aknjige.com Blog / Antikvarneknjige.com
Internacionalnih brigada 35,Beograd
mail@aknjige.com +381637515274
Facebook
 
 
Ovaj email je poslat na adresu:
Ovaj email ste dobili jer ste se prijavili na našu email listu
 
 
Sent by
SendinBlue
 
 
© 2020 Antikvarneknjige.com