View in browser
 
Централизирани системи за автоматизация и управление на сгради
 
Системите за сградна автоматизация ( BMS, Building management systems) са централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението и други системи. Целта на сградната автоматизация е да осигури комфорт и ефикасно управление на всички системи.
 
 
По този начин могат да се намалят драстично разходите за отопление или охлаждане на сградите, а също така и да се намали износването на системите. Сградната автоматизация е пример за разпределителна контролна система. Това е мрежа от компютърни устройства, които са създадени с цел мониторинг и контрол на механични системи за достъп, пожароизвестяване, осветление, HVAC, парогенератори и вентилационни системи в сгради.
 
 
Системите за сграден мениджмънт са причина за намаляване освен на всекидневните разходи, така и на разходите за поддръжка на апаратурите. Процесът на автоматизация се наблюдава при нови и при по-стари сгради с цел максимално оптимизиране на разходите.
 
 
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ
 
Ние от ALOCOR предлагаме както стандартни, така и съобразени с желанието на клиента решения за сградна автоматизация. Предлагаме продукти на едни от пионерите в бранша. Компании, които полагат стандартите за автоматизиране на домове, офис сгради и индустриални сгради. Силно разчитаме на своите доставчици и партньори, CAREL & Honeywell, които имат над 30 годишен опит. Чрез тях ние успяхме да изградим и осигурим на нашите клиенти най-различни решения за справяне с проблеми с климатизацията, вентилацията или сигурността на сградите.
 
 
Пълната гама от компоненти за сграден мениджмънт и етапите при изграждането на система за сградна автоматизация:
 
 
Свържете се с нас, за да открием, проектираме и приложим най-доброто решение за вас.
 
 
Copyright ©2019, ALOCOR Ltd,
All rights reserved.
 
 
Алокор ООД
АТМ Център
бул. Цариградско шосе 131
София
office@alocor.org
Facebook
LinkedIn
 
 
This email was sent to {EMAIL}
You received this email because you are registered with ALOCOR Ltd
 
 
Sent by
SendinBlue