View in browser
 
 
OKTÓBER 2018
 
 
O babom lete a sieťach
Táto jeseň bola naozaj výnimočne krásna. Zlatožlto sfarbené bukové lesy, nekonečné výhľady, plížiace sa gýčové hmly..
Mňa babie leto zlákalo na prechod Veľkej Fatry s kamarátkami, s ktorými sa naše cesty pretli vďaka dobrovoľníčeniu v jednej mládežníckej organizácii. A hoci sa už v tomto veku naše cesty prirodzene rozchádzajú, vždy sa aspoň raz do roka stretneme. Na horách. Spoločne "fučíme" pri výstupoch, smejeme sa a rozprávame počas monotónnych pasáží, užívame výhľady. Varíme kávu v koťogu na plynovom variči a nesmierne si to užívame. Sú to vlastne moje sestry. A ten pocit, že som s nimi na jednej vlne, veľakrát aj bez slov, sa asi ani nedá popísať.
Dobrovoľníčenie v mladosti mi prinieslo veľa utkaných väzieb a priateľstiev. Ukázalo mi, čo je cenné, kam smerujem a ako lepšie porozumieť ľuďom okolo mňa. Ako v nich čítať. Čím sú hodnotní a čo za nimi stojí.
Pri závažnych otázkach, pred ktorými budeme začiatkom novembra stáť,  mi práve skúsenosti z tohto obdobia pomáhajú zorientovať sa v hodnotách, ku ktorým chcem, aby okolie, v ktorom žijem, smerovalo. Aby sme si zvolili ľudí, ktorí sa neboja naložiť si na chrbát, ale napriek tomu budú stáť rovne. S kým majú väzby a ako sú pretkané...
Ja už som si svojich vybrala. A vy?  
::Silvia 
 
 
 
SRDCE NA DLANI 2018
 
S končiacim rokom prichádza opäť čas na poďakovanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z celého banskobystrického kraja za ich prácu, ktorú venujú nezištne iným. Poznáte vo svojom okolí niekoho inšpiratívneho? Do 16. novembra prijímame nominácie. Slávnostné ocenenia 12. ročníka Srdce na dlani budeme odovzdávať dňa 7. decembra 2018 v Banskej Bystrici.
 
Viac o oceňovaní Srdce na dlani 2018
 
 
Záštitu nad podujatím prevzal
 
 
4 DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY pre BB
 
V októbri prebehli dve akreditované školenia Manažmentu krátkodobých dobrovoľníckych aktivít, ktoré prniesli veľa inšpiratívnych dobrovoľníckych projektov - spomenieme napr. Polievku pomoci, Vianoce pre deti z nízkoprahu či oddychová zóna na Pedagogickej fakulte pre študentov. Školením prešlo viac ako 20 mladých ľudí, ktorí sa naučili nielen zásady plánovania úspešnej akcie, ale aj na čo všetko treba myslieť, aby využili potenciál dobrovoľníkov/čok. O zrealizovaných projektoch vás ešte budeme informovať :).
 
 
6 SERVICE LEARNINGových projektov
 
Tento rok sa našej koordinátorke Ľubke Kubišovej podarilo skonzultovať  6 service learningových projektov na ZŠ a SŠ v banskobystrickom regióne. Tie sú založené na princípe "učenie sa službou komunite". V Centre dobrovoľníctva veríme, že práve metóda service learningu je jedným z nástrojov, ako napĺňať Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola prijatá a schválená MŠVVaŠ SR v apríli tohto roku.
 
 
 
Európsky zbor solidarity je spustený!
 
A my sme boli pri tom. 24.10. 2018 Iuventa pripravila v SATORI stage v Bratislave slávnostné podujatie, ktoré odštartovalo spustenie programov v rámci Európskeho zboru solidarity, ktoré bude administrovať. Do panelovej diskusie o solidarite a dobrovoľníctve bola prizvaná aj naša Betka Brozmanová.
 
Viac o EZS
 
 
 
Lunch seminár
Nové trendy v dobrovoľníctve
 
Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú výsledky výskumu o dobrovoľníctve a o najnovších trendoch na Lunch seminár s Betkou Brozmanovou dňa 6. novembra o 14:00. Podujatie sa koná na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v novootvorenom bufete.
Viac informácii získate na silvia@centrumdobrovolnictva.sk .
 
Čítaj viac
 
Zapojte sa!
Hľadáme dlhodobých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
 
V ponuke Centra dobrovoľníctva máme 5 dlhodobých programov, do ktorých hľadáme nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky: Čítankovo, Opri sa o mňa, Môj svet je tvoj, Spojivko, Hlavičky. Tieto programy realizujeme aj vďaka Nadácii pre deti Slovenska, Hodina deťom.
O jednotlivých dobrovoľníckych programoch sa viac dočítate na našej webstránke.
 
Video
 
 
DOBROVOĽNÍCTVO SENIOROV na mieru
 
Pozývame všetkých (nielen) seniorov na stretnutie vo Verejnej Knižnici Mikuláša Kováča na Rudohorskej ulici 37 v stredu 7.11. o 14,00 hod. Dozviete sa veľa informácií o tom, ako a kde sa dá dobrovoľníčiť v našom meste. Tešíme sa na stretnutie!
 
 
Centrum dobrovoľníctva, n.o. |  Ružová 13  |  Banská Bystrica  |  974 01
 
 

Tento email sme zaslali na {EMAIL}

 
Sent by
SendinBlue