View in browser
 
 
SEPTEMBER 2018
 
 
September sa na Slovensku už šiestym rokom nenesie len v znamení začiatku školského roka, ale aj najväčšej dobrovoľníckej kampane - Týždňa dobrovoľníctva. Aj v tomto roku sa v dňoch 16. - 22. septembra vykonalo množstvo DOBRÝCH skutkov v rôznych kútoch Slovenska. Dôkazom je vyše 6 tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí nezištne priložili ruku k dielu. Inak to nebolo ani v Banskobystrickom kraji. Všetkým, ktorí prispeli k zmysluplnému naplneniu týchto čísel ĎAKUJEME. 
 
 ::tím Centra dobrovoľníctva 
 
 
Týždeň dobrovoľníctva 2018 - Máme dôkaz, že sa dobré skutky dejú!
 
Jeseň nám tohto roku na Týždeň dobrovoľníctva dopriala ukážkové počasie. Aj vďaka tomu sa podarilo zrealizovať množstvo aktivít. Do tohto ročníka sa v Banskobystrickom kraji zapojilo 1138 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Vybrať si mohli z ponuky 65-tich zapojených organizácií a inštitúcií. Spoločne tak odpracovali takmer 3 000 dobrovoľníckych hodín. 
 
Galéria Týždňa dobrovoľníctva 2018
 
 
Týždeň dobrovoľníctva 2018 podporilo nielen mnoho organizácií a inštitúcií prostredníctvom ponuky dobrovoľníckych aktivít. Za podporu ďakujeme aj mnohým donorom a mediálnym partnerom.  
 
 
 
Navštívili sme Infobod o.z. Vydra
 
19. septembra sme sa v Brezne stretli s členkami o.z. Vydra a tiež ďalšími organizáciami, záujemcami o dobrovoľníctvo, študentmi a študentkami z blízkeho okolia. Počas interaktívneho workshopu sme počas Týžňa dobrovoľníctva informovali o dobrovoľníckej práci, legislatíve a databáze dobrovoľníckych príležitostí.  Veríme, že takýchto podnetných stretnutí bude v rôznych kútoch regiónu viac :).
 
 
 
Lunch seminár
Nové trendy v dobrovoľníctve
 
Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú výsledky výskumu o dobrovoľníctve a o najnovších trendoch na Lunch seminár dňa 6. novembra o 14:00. Podujatie sa koná na Pedagogickej fakulte v novootvorenom bufete.
Viac informácii získate na silvia@centrumdobrovolnictva.sk .
 
Zapojte sa!
Hľadáme dlhodobých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
 
Tento rok opäť spúšťame dlhodobé programy aj vďaka Nadácii pre deti Slovenska, Hodina deťom. Vyberte si z piatich programov z ponuky Centra dobrovoľníctva - Čítankovo, Opri sa o mňa, Môj svet je tvoj, Spojivko, Hlavičky.
O jednotlivých dobrovoľníckych programoch sa viac dočítate na našej webstránke.
 
Štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
 
 
Platnosť udelených štandardov tento rok vyprší niekoľkým organizáciám. Tie budú o možnostiach predĺženia tejto značky kvality oslovené buď našim Centrom alebo priamo Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá celý proces koordinuje a zastrešuje.
Ak ste organizácia, ktorá by chcela takúto značku kvality dostať, kontaktujte nás nás silvia@centrumdobrovolnictva.sk.
 
Viac o štandardoch a procese
 
 
Správa o mládeži 2018
 
Centrum dobrovoľníctva sa spolupodieľalo na príprave podkladov k obidvom verziám Správy o mládeži, v kapitole "dobrovoľníctvo". Garantom správy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Správa o mládeži sa venuje viacerým témam relevantným pre mládež. Aktuálnu správu si môžete prečítať na priloženom linku.
 
Správa o mládeži 2018
 
 
Online systém dobrovoľníckeho manažmentu skvalitní prácu s dobrovoľníkmi v mimovládkach
 
Cieľom iniciatívy je spolupráca a výmena osvedčených postupov týkajúcich sa odbornej prípravy osôb zodpovedných za tvorbu a koordináciu dobrovoľníckych programov na národnej a medzinárodnej úrovni.Vývoj online nástroja je súčasťou projektu "Levol-app". Ide o 28-mesačné strategické partnerstvo financované z programu Erasmus + v rámci Kľúčovej akcie 2, zameranej na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy. Projekt v trvaní od 1. októbra 2017 do 31. januára 2020 koordinuje portugalská organizácie Pista Mágica - Associação s podporou španielskej organizácie Neo Sapiens, spolu s talianskou Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale, Birmingham voluntary Service Council (BVSC) z Veľkej Británie a slovenskou Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.
 
Čítaj viac
 
 
Centrum dobrovoľníctva, n.o. |  Ružová 13  |  Banská Bystrica  |  974 01
 
 

Tento email sme zaslali na {EMAIL}

 
Sent by
SendinBlue