Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
Nová pamätná tabuľa na budove fakulty pripomína udalosti Novembra 1989
 
Na budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici bola odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca prvé vyhlásenie Verejnosti proti násiliu z 20. novembra 1989. VPN bola spolu so Študentským hnutím hlavnou iniciátorkou Nežnej revolúcie na Slovensku. Autorom pamätnej tabule je grafický dizajnér a architekt Karol Rosmány, autor pôvodného loga VPN a Študentského hnutia.
 
 
 
 
Niekdajší študenti si zopakovali pochod zo 16. novembra 1989
 
Niekdajší študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v sobotu 16. novembra zopakovali svoj pochod zo 16. novembra 1989, ktorý na Slovensku predznamenal udalosti Nežnej revolúcie. Tento odvážny čin vtedajších študentov si v rámci osláv 30. výročia Novembra 1989 pripomenuli aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a prezident ČR Miloš Zeman.
 
Profesor Valér Mikula bol ocenený Zlatou medailou UK
 
Prof. Valér Mikula z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK bol pri príležitosti 30. výročia Novembra 1989 ocenený Zlatou medailou UK za svoj postoj a konanie počas revolučných dní. Ocenenie prevzal z rúk rektora UK prof. Mareka Števčeka spolu s ďalším aktérom novembrových udalostí, absolventom našej fakulty Ladislavom Snopkom.
 
 
 
FiF UK má novú profesorku Máriu Dobríkovú
 
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 10. decembra 2019 za profesorku v odbore slovanské jazyky a literatúry Máriu Dobríkovú z Katedry slovanských filológií FiF UK. Prof. Dobríková je odborníčkou na bulharský jazyk a kultúru a výraznou vedeckou osobnosťou v oblasti jazykovednej slavistiky.
 
Naši študenti pomáhali ľuďom v núdzi netradičnou zbierkou
 
V predvianočnom čase študenti fakulty pomohli ľuďom v núdzi zbierkou ponožiek. Vyzbieralo sa viac než 300 párov nových aj starších, ale funkčných ponožiek, ktoré dobrovoľníci už pravidelne chodia rozdávať ľuďom bez domova. Práve ponožky sú pre nich často nedostatkovým tovarom. Rýchlo sa opotrebujú a v zime sú nevyhnutné, keďže ľudia bez domova často trpia omrzlinami.
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2019 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta