Zásadné objavy o Mayoch – a viac.
 
Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
Slávnostná inaugurácia Cervantesovho inštitútu na pôde FiF UK
 
V priestroch budovy Filozofickej fakulty UK bola 9. októbra 2019 otvorená Aula Cervantesovho inštitútu. Cervantesov inštitút ponúka akademické a kultúrne aktivity pre študentov a učiteľov španielčiny, hispanistov i širokú verejnosť.
 
 
 
 
Biela noc priniesla do átria fakulty veľkú zemeguľu
 
Na Filozofickej fakulte bola počas multižánrového umeleckého festivalu Biela Noc 2019 umiestnená jedna z hlavných inštalácií. V átriu na Gondovej sa vznášala obrovská zemeguľa, verná napodobenina našej planéty. Inštalácia podfarbená špeciálne skomponovanou hudbou priniesla jedinečný zážitok.
 
Univerzita Komenského podporila klimatický štrajk
 
Iniciátormi zapojenia sa do štrajku boli študenti a študentky FiF UK. Aktivitu študentov uvítalo aj vedenie Univerzity Komenského a 20. septembra sa celá univerzita pridala k tisíckam škôl na celom svete, ktoré podporili celosvetový klimatický štrajk.
 
 
 
Vedci z FiF UK získavajú ocenenia za vedeckú prácu
 
Viacerí vedci z našej fakulty získali v posledných týždňoch ocenenia za svoje vedecké práce. Doc. Martin Vašš získal Cenu E. E. Kischa za knihy Zlatá Bohéma a Medzi snom a skutočnosťou, prof. Jozef Bátora Prémiu Literárneho fondu za dielo Slovensko v mladšej dobe bronzovej a dr. Katarína Beňová Cenu Martina Benku za umenovednú činnosť. Cenu ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania získala riaditeľka Studia Academica Slovaca doc. Jana Pekarovičová.
 
Granty APVV získali naši dvaja mladí vedci
 
Daja mladí výskumníci z FiF UK uspeli v grantovej výzve pre mladých vedcov, ktorú v máji 2019 vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Michal Hajdúk z Katedry psychológie a Matúš Mišík z Katedry politológie sú zatiaľ jedinými vedcami z oblasti spoločenských a humanitných vied, ktorí splnili prísne podmienky a ktorých žiadosti získali podporu.
 
 
 
V budove fakulty na Gondovej odstraňujú nánosy socializmu
 
V posledných mesiacoch sa v budove fakulty uskutočnili viaceré renovačné práce, ktorých cieľom je vrátiť jej aspoň čiastočne pôvodný charakter. Z chodieb postupne zmizne staré PVC, z dvier koženkové poťahy, začalo sa tiež s renováciou okien a podláh vo viacerých kanceláriách. Opravy a renovačné práce smerujú k 100. výročiu vzniku fakulty, ktoré si pripomenieme v roku 1921.
 
Oslavy storočnice Univerzity Komenského 
 
Prvá a najväčšia slovenská univerzita si počas celého roka množstvom podujatí pripomínala sté výročie svojho založenia. Tie najdôležitejšie zachytáva video 100 sekúnd storočnice.
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2019 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta