Пароовлажнителите са устройства, които повишават влажността в дадено помещение - стая, апартамент, къща, офис или индустриална сграда. Промишлените пароовлажнители и овлажнители на въздуха имат безкрайно много приложения - от запазването на пресни продукти по време на съхранение и разнос до премахване на прах и въздушно предавани инфекции в промишлените сгради и съоръжения. Пароовлажнителите са важна част от оборудването на много индустрии и при правилно ползване могат да спестят, както пари, така и време за отопление и подмяна на техника.
 
 
ALOCOR предлага пароовлажнители в следните категории: 
 
  • ИЗОТЕРМАЛНО ОВЛАЖНЯВАНЕ
  • АДИАБАТИЧНО ОВЛАЖНЯВАНЕ
 
 
 
ИЗОТЕРМАЛНИ ПАРООВЛАЖНИТЕЛИ
При изотермалния овлажняващ процес водната пара се разпръсква в околната среда. Този процес на пароовлажняване предполага участието на външен източник на енергия, който да промени агрегатното състояние на водата. Този овлажняващ процес позволява прецизен контрол върху температурата. Изотермалните пароовлажнители могат да бъдат електрически или газови.
 
 
АДИАБАТИЧНИ ПАРООВЛАЖНИТЕЛИ
Адиабатичният процес не предполага участие на термална енергия от външен източник. При него водата се пулверизира фино и се разпръсква във въздуха. За тази цел се ползват два различни метода: атомизация и изпаряване. Макар и различни по същност и метод на работа и двата процеса имат нужда от източник на енергия, който в случая се явява заобикалящата ги среда, от където се извлича температура. При адиабатичния процес се наблюдава охлаждане на околната температура и за това често го наричат с името адиабатичен охлаждащ ефект.
 
 
Свържете се с нас, за да открием, проектираме и приложим най-доброто решение за вас.
 
 
© 2019 ALOCOR Ltd,
All rights reserved.
 
 
Алокор ООД
АТМ Център
бул. Цариградско шосе 131
София
office@alocor.org
Facebook
LinkedIn
 
 
This email was sent to {EMAIL}
You received this email because you are registered with ALOCOR Ltd
 
 
Sent by
SendinBlue