Zásadné objavy o Mayoch – a viac.
 
Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
Novým dekanom Filozofickej fakulty UK bude prof. Martin Slobodník
 
Novým dekanom Filozofickej fakulty bude od februára 2019 profesor Martin Slobodník, doterajší prodekan pre medzinárodné vzťahy a odborník na dejiny a kultúru Číny a Tibetu. Vo funkcii nahradí profesora Jaroslava Šušola, ktorý bol dekanom dve štvorročné funkčné obdobia.
 
 
 
 
Na budove fakulty pribudla pamätná tabuľa
 
Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa bola na hlavnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Pripomína, že tu po vzniku Československa sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska na čele s ministrom Vavrom Šrobárom
 
Seminár Slovensko v Československu pripomenul sto rokov od vzniku Československa
 
Filozofická fakulta UK a Historický ústav SAV pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa 29. októbra 2018 na pôde fakulty zorganizovali odborný seminár s názvom Slovensko v Československu: otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu. Zúčastnili sa ho významní slovenskí historici a odborníci z ďalších disciplín. Čestným hosťom bol profesor Jan Rychlík z Univerzity Karlovej.
 
 
 
Novinárka Oľga Baková, absolventka FiF UK, inšpirovala stredoškolákov v rámci programu Mini-Erasmus
 
Známa slovenská zahraničnopolitická novinárka Oľga Baková, absolventka štúdia žurnalistiky na FiF UK, prijala pozvanie na stretnutie so študentmi stredných škôl, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce štúdium. V rámci programu Mini-Erasmus objavovali aj Filozofickú fakultu UK.
 
Vedecký projekt našich katedier prispel k vzniku dokumentárneho filmu Smutné jazyky
 
Dokumentárny film Smutné jazyky – Sprechen Sie Karpatendeutsch? mapuje situáciu nemeckej menšiny na Slovensku, ktorá po stáročiach zaniká - a spolu s ňou aj unikátne nemecké nárečia. K vzniku filmu režisérky Anny Gruskovej prispeli aj výsledky vedeckého projektu APVV Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku, ktorý sa riešil na našej fakulte.
 
 
 
 
Na latinčinárov čaká ešte množstvo nepreložených textov
 
Štúdium klasických jazykov – latinčiny a gréčtiny – má na našej fakulte takmer storočnú tradíciu. Dnes toto štúdium láka najmä tých, ktorí hľadajú individuálny prístup a intelektuálne výzvy.
 
Guľomety namierené na most, vládna budova aj Tukov byt. Budova Filozofickej fakulty má zaujímavú históriu
 
V budove Filozofickej fakulty UK na dnešnej Gondovej 2 kedysi sídlilo vojenské veliteľstvo rakúsko-uhorskej armády, ministerstvo novozaloženého Československa i predsedníctvo vlády Slovenského štátu.
 
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta