Zásadné objavy o Mayoch – a viac.
 
Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
["Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts"]
 
 
Katedra archeológie má nové laboratórium a zrekonštruovanú knižnicu
 
Rekonštrukcia priestorov na prízemí fakulty na Gondovej ulici zmenila starú knižnicu Katedry archeológie na moderné pracovisko s laboratóriom, knižnicou, študovňou a novou učebňou. V nových vitrínach je tiež inštalovaná porovnávacia archeologická zbierka katedry.
 
 
 
 
V uliciach je kampaň študentov marketingovej komunikácie
 
Kampaň „Dôkaz, že dobrý skutok sa stal“ Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktorú bolo možné v septembri vidieť v uliciach Bratislavy, vymysleli študenti Katedry marketingovej komunikácie.
 
Cenu Anasoft Litera získala dlhoročná pedagogička z FiF UK, filozofka Etela Farkašová
 
Jedno z najprestížnejších literárnych ocenení na Slovensku, cenu Anasoft Litera, získala Etela Farkašová za román Scenár. Docentka Farkašová dlhé roky viedla Katedru filozofie a dejín filozofie na našej fakulte. V ocenenej próze sa venuje otázkam starnutia.
 
 
 
Letnú školu SAS absolvovalo 151 cudzincov z 33 krajín
 
Dve tretiny účastníkov letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca boli študenti slovenčiny na vysokých školách a univerzitách v zahraničí. Ďalšími boli prekladatelia, kultúrni pracovníci, manažéri, lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. 55. ročník SaS, ktorý sa koná na pôde Filozofickej fakulty UK, sa tento rok niesol v znamení osmičkových výročí. Účastníci tiež absolvovali exkurziu po Slovensku.
 
Katedra rusistiky vedie medzinárodný projekt o Auguste 1968
 
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK získala podporu z programu Európska pamäť s projektom A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe. Cieľom projektu je zistiť, ako udalosti Augusta 1968 vnímali bežní ľudia nielen v Československu, ale aj v ďalších krajinách.
 
 
 
LottiNElásky Márie Stankovej získali cenu za najlepší debut
 
Prémiu v rámci Ceny Ivana Kraska za najlepší debut v r. 2017 od Literárneho fondu získala dr. Mária Stanková, odborná asistentka na Katedre žurnalistiky, za svoju zbierku poviedok LottiNElásky. Mária Stanková je absolventkou štúdia slovenčiny na FiF UK.
 
Katedra slovenskej literatúry má nového profesora
 
Prezident Andrej Kiska menoval za profesora v odbore slovenský jazyk a literatúra doc. Mgr. Miloslava Vojtecha, PhD. z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy.
 
 
Viete o ďalších absolventoch našej fakulty? Pošlite im náš newsletter. Tu sa môžu zaregistrovať.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta