View in browser
 
 
December 2017
 
 
O našich výnimočných dňoch a stretnutiach

 Náš december, ale aj veľká časť novembra boli mimoriadne bohaté na stretnutia s výnimočnými ľuďmi a príbehmi. Veľmi všímaví a vďační ľudia nám poslali nominácie na Srdce na dlani 2017 a keď sme potom nominovaným písali, často nám volali, alebo písali zaskočení, prekvapení že si ich niekto všimol, potešení, niektorí skromne konštatujúc, že si to hádam aj iní zaslúžia viac :-)
 Prežili sme krásny večer oceňovania Srdce na dlani. S ľuďmi, ktorí robia množstvo neoceniteľnej práce dobrovoľne a s ľuďmi, ktorí si výnimočných dobrovoľníkov všímajú a dávajú nám o nich vedieť. Ďakujeme!
 Príbehy ocenených sú silnými svedectvami o tom, že pomáhať iným môže a vie aj chlapec, ktorý umiera, či pani, ktorá celé desaťročia zápasí s ochorením. Svedectvami o nenápadných, skromných ženách, ktoré denne pomáhajú ľuďom bez domova, či deťom rodičov v núdzi. Alebo idú ďaleko ďaleko za hranice svoje aj štátne a pomáhajú zachraňovať životy vo vojnách a konfliktoch, v situáciách, aké si tu nevieme ani predstaviť.
Ukazujú, že na dôležité, potrebné a veľké veci netreba veľké organizácie, či davy. Aj dvaja ľudia, presvedčení o tom, že osudy odvlečených z domovov nesmú byť zabudnuté, vedia túto myšlienku denne zviditeľňovať pomocou malých pamätníčkov v uliciach.
Sú ľudia, ktorí nečakajú, kedy všetko okolo nás bude dokonalé, ale sami rozmýšľajú ako prispieť. A tak vymyslia čo s jedlom na internáte, ktoré nestíhajú zjesť, pomôžu opraviť mlyn, zrealizujú klzisko, splav alebo tábor pre deti, saunu či festival v obci, výlet pre seniorov, spoločné susedské akcie alebo prednášky o histórii. Iní majú schopnosť vidieť v starej nefunkčnej premietačke stroj, ktorý raz (možno o dlhé roky) bude opäť premietať pre tisíce ľudí.
Všetky príbehy nominovaných, výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, sú pre nás veľkou inšpiráciou.
 
 :: mirka 
 
 
Príbehy ocenených dobrovoľníkov
Srdce na dlani 2017
 
Jeden z predvianočných decembrových podvečerov sa pre mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z Banskobystrického kraja niesol v slávnostnej atmosfére. V Banskej Bystrici ich Centrum dobrovoľníctva privítalo na slávnostnom oceňovaní Srdce na dlani 2017. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, v spolupráci s novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja, Univerzitou Mateja Bela, Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Regionálnym európskym informačným centrom.
V Cikkerovej sieni na Radnici sa 8. decembra 2017 zišlo viac ako 220 pozvaných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a hostí. Slávnostnú atmosféru odovzdávania ocenení dotvoril aj univerzitný folklórny súbor Mladosť, pod vedením Martina Urbana.
Centrum dobrovoľníctva prijalo spolu 44 nominácií v 15 kategóriách a 12 aktivít bolo nominovaných v kategórii Obľúbená aktivita Týždňa dobrovoľníctva 2017. Samotné ocenenie – symbolické srdce na dlani, ktoré je dielom pána Bartka z UMB, dostalo 19 výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Inšpirujúce príbehy ako aj atmosféru z oceňovania si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch.
 
Prosíme Vás o spätnú väzbu:
 
Milé dobrovoľníčky,milí dobrovoľníci a spolupracujúce organizácie,

nakoľko chceme naďalej poskytovať služby v oblasti dobrovoľníctva čo najlepšie a najadresnejšie, chceme Vás poprosiť o spätnú väzbu na naše aktivity, komunikáciu či prístupy.
Budeme veľmi vďačné, ak si nájdete 2 minúty čas a vyplníte google dotazník v nasledujúcich linkoch.

tím centra dobrovoľníctva
 

Naši partneri oceňovania Srdce na dlani 2017:
 
 
Ďakujeme že sme tento výnimočný rok mohli prežiť s Vami a tešíme na ďalšiu spoluprácu! 
 
 
Facebook   Twitter   Instagram
 
 
Centrum dobrovoľníctva |  Ružová 13  |  Banská  |  974 01
 
 

Tento email sme zaslali na {EMAIL}

 
Sent by
SendinBlue
 
 
© 2017 Centrum dobrovoľníctva