Nieuwsbrief Economie
 
Corona
Gevolgen van Coronavirus voor ondernemers
 
Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. We willen u graag op weg helpen met een overzicht van beschikbare websites en regelingen voor ondernemers. Voor algemene actuele informatie kunt u altijd terecht op onze website.
 
Lees meer
 
 
Noodverordening van kracht 
 
Vanaf maandag 16 tot en met 6 april 2020 is een noodverordening van kracht in de Veiligheidsregio Utrecht.
Dit betekent dat de voorzitter van de veiligheidsregio ter bescherming van de veiligheid en gezondheid heeft besloten om bijeenkomsten met meer dan 100 personen te verbieden. Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. Ook alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops worden gesloten. Dit ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus COVID-19.
 
 
Lees meer...
 
Bijeenkomsten en evenementen
 
n de maatregelen staat dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 
Alle evenementen die worden georganiseerd door de gemeente Vijfheerenlanden tot 6 april 2020 zijn afgelast. Zoals premier Rutte zei, is het aan de organisator van een evenement om de huidige maatregelen toe te passen.
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
Rijksoverheid
 
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.
 
 
Lees meer...
 
VNO-NCW
 
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen 0800 - 2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
UWV
 
Als er door het coronavirus tijdelijk te weinig werk in uw bedrijf is, kunnen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico. 
 
 
Lees meer...
 
Belastingdienst
 
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling
 
Lees meer...
 
 
 
BBZ-regeling
 
 
Bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u wellicht een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).Voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt deze regeling uitgevoerd door Avres.
 
 
Lees meer...
 
Verruimde borgstelling
 
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft recent besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.
 
Lees meer...
 
 
Deze e-mail is verzonden naar
Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen, dan kunt u zich hieronder direct uitschrijven.
 
 
 
© 2020 Gemeente Vijfheerenlanden