Skryfgeheime-studente word gepubliseer
Skryfgeheime-skryfskool
JUNIE 2020

Beste, billikste, meeste gepubliseerde studente, sedert 2008

www.skryfgeheime.co.za
 
'n Lekker dik nuusbrief vir die grendeltyd met prestasies, 'n ongelooflike promosie, sowel as 'n prikkelende kompetisie en artikels, want Skryfgeheime-skrywers presteer ook in moeilike tye. Bou jou skryfvaardighede planmatig uit met enige van ons beproefde kursusse: www.skryfgeheime.co.za
WANT STORIES MAG NIE STIL WORD NIE
 
Geluk, Jacques, met jou LitNet-prestasie
Jacques le Roux volg die Kursus in Tydskrifjoernalistiek
 
Jacques skryf: “Ek is ingenome met my LitNet-publikasie, 'Blom op ’n kindergraf'. Nogal ’n baie lekker gevoel. Het net positiewe reaksie gehad van verskeie mense af. Het dit nie verwag nie. Nog ’n storie, 'O tiervis, my tiervis' word op 29 Mei vanjaar op
https://foranglers.co.za/ gepubliseer.” 
 
Lees "Blom op 'n kindergraf"

PROMOSIE
- Vir 'n beperkte tyd - 
Die gewilde Kursus in Tydskrifjoernalistiek 
teen MINUS 20%

 
Die kursusleier, Liezl Russell, skryf:
 
"Artikels oor gebeurtenisse wat lesers inlig, inspireer, emosioneel betrek en selfs skok en ontstel, bly in aanvraag, ook in moeilike tye. Myns insiens veral in moeilike tye. Die deel van kennis, insig en vertroosting bly belangrik. ’n Eie belewenis. Of iemand anders se belewenis. Die kuns is om te weet  waaróór om te skryf, hóé om dit te skryf, en aan wié om dit voor te lê."
 
Ontwikkel jou skryfvaardighede en vestig jouself in die mark onder leiding van Liezl Russell’n ervare, gegradueerde joernalis wat direk by talle vryskutte se suksesse betrokke is. 
 
 Jy benodig:
* ’n Rekenaar, e-pos en toegang tot die internet.

Jy ontvang:
* Studiemateriaal in die vorm van agt modules met ’n stapsgewyse opbou wat jou voer van die vind van ’n geskikte 
idee tot en met ’n voltooide, markgerigte artikel. 
* Een-tot-een ondersteuning en terugvoer op jou werkstukke en kursusartikel deur ’n ervare, maar ook simpatieke kursusleier, wat ook op haar dag 'n beginner was.
* Alle nodige hulp en bystand met die voorlegging van jou artikel aan ’n geskikte tydskrif.
* Kennis en vaardighede met 'n wye toepassing wat niemand by jou kan wegvat nie.
 
 
Of klik en doen navraag by info@skryfgeheime.co.za
 
Tydskrifstudente gee terugvoer
 
Esbè Meyer skryf: "Liezl, jou kommentaar op my werk het my altyd veilig laat voel. Jy het die vrymoedigheid aan my gegee om stories te wil vertel. My potlood en papier is altyd byderhand."
 
Jacques le Roux skryf: "Somtyds is minder meer, en dis presies wat jy gedoen het deur daardie paragraaf uit te haal. My grootste kritikus, my ma, het dit gelees en haar stempel van goedkeuring daarop gesit deur te sê dis die beste wat ek nog geskryf het. Te danke aan jou."

Geniet 'n kort uittreksel uit Liezl se terugvoer op 'n werkstuk deur Emmie Smit: "Leefstyltydskrifte, soos Finesse, mik eerder vir ’n lekkerlees ervaring as te veel statistiek en feite. Hulle wil partykeer nie eens hê jy moet bronne benoem nie omdat dit die leeservaring te tegnies of 'swaar' maak. Hulle wil beskou word as die leser se vriendin. Daar is wel ander tydskrifte wat meer tegnies is soos Melomag." (Liezl Russell)

Emmie Smit skryf: “Baie dankie vir die verduideliking. Dis ’n AHA-oomblik vir my! En jy is reg, bronne en verwysings kan die leeservaring belemmer. Ek sal gaan kyk na Melomag. Nog nooit daarvan gehoor nie.”
 
Liezl skryf verder: "Ek wil graag hierdie nuusflits met julle deel: Die mark toon baie belangstelling in Rooi Rose, en dit lyk asof dit binnekort oorgekoop gaan word en sal bly voortbestaan. Yay!"
 
Esbè het die Kursus in Tydskrifjoernalistiek voltooi.
Jacques en Emmie het onlangs weggespring.
 
 
Of  klik en doen navraag by info@skryfgeheime.co.za
 
Skryfgeheime-skrywers gesels
 
Carin Kotzé skryf: “Die afgelope 52 dae het ek deur modules 1 tot 7 gewerk: tyd gevat, beter probeer verstaan. Elke dag blog ek amper 700 woorde, sommer wat in my kop en huishouding aangaan. Ek doen my bes om iets ordentliks op my rekenaar te kry, maar dit vat kopkrap, tik, skrap, iets anders probeer. Wees asseblief geduldig met my. Ek belowe, iets is aan die gebeur.”

Petro van Zyl skryf: “My lewe is heelwat rustiger as gevolg van sosiale distansiëring en dis heerlik om voort te gaan met die kursus. Ek heg module 3 se take aan. Ek sukkel nog om in ’n meer spontane styl te skryf – ek is so gewoond aan die skryf van formele verslae – maar dis ’n lekker uitdaging. Na aanleiding van ’n opmerking deur jou in die terugvoer op module 2, het ek my storielyn verander. Ek het besluit my hoofkarakter moet ook ’n geliefde figuur wees, nie net ’n misdadiger nie.”

Marzanne Schoeman skryf: "Ek wil net sê ek het hierdie module verskriklik baie geniet. Ek is tans besig met 'n klomp verskillende karakterkaarte, want ek het nou so baie idees en dis heerlik om al die persoonlikhede te probeer ontwikkel. Dit hou my lekker besig."

 
Carin, Petro en Marzanne werk tans aan die Algemene Kreatiewe Skryfkursus. 
 
12 maande en jou boek is op jou rekenaar
 
JUNIE: Wie is die "siener" in die verhaal?
 
Om die vertelshoek van jou verhaal te kies is geen geringe taak nie, want dit gaan oor veel meer as net eerste persoon (ek), tweede persoon (jy) of derde persoon (hy/sy). Dit gaan ook oor wie die storie se “kamera” gaan wees, wie dit is wat "sien", wie sentraal staan, wie se storie dit nou eintlik is.
     In die bedryf is die konvensie één gesigspuntkarakter per toneel. Nie een per sin nie. Ook nie een per paragraaf nie. Een per toneel. Maar eerlik, een gesigspuntkarakter per hoofstuk is beter. En een per boek is die sterkste. En natuurlik kan jy skryf nes jy wil, sonder inagneming van enige riglyne of konvensies. Moet net nie kla as niemand dit wil publiseer nie.
     Die hoofvoordeel van slegs een gesigspuntkarakter per boek is dat lesers sterk met daardie karakter identifiseer en inderwaarheid daardie karakter word. Natuurlik mits die skrywer só skryf dat die gesigspuntkarakter die kern van die verhaal is, die spil waarom alles draai, die persoon met die probleem, die een met die meeste om te verloor. As die skrywer dit reg doen, dán word die leser die karakter.
      Hoe vermag ’n skrywer dit?
      Eerstens, 
deur slegs die gesigspuntkarakter se innerlike lewe op papier te ontbloot, m.a.w. deur slegs daardie karakter se gedagtes, emosies en sintuiglike waarnemings (hoor, sien, proe, tas, ruik) te weergee. Plus, natuurlik, uiterlikhede, naamlik die karakter se handeling, lyftaal en dialoog.
      Tweedens, deur van alle ander karakters slegs dit wat uiterlik waarneembaar is te weergee, m.a.w. slegs hulle handeling en dialoog, dit wat hulle doen en sê. M.a.w. niks innerliks nie, geen gedagtes, emosies en sintuiglike belewenisse nie.
     Ja, regtig!
     Van die mees geslaagde boeke is vanuit die enkelvoudige derdepersoonsgesigspunt (hy/sy) geskryf en het slegs een gesigspuntkarakter. Nie dat ander karakters nie ook oor ’n eie agenda en innerlike lewe beskik nie. Glad nie. Die lewe is immers nie eenvoudig nie: soveel mense en groeperings, soveel agendas en motiewe.
     Hoe dan gemaak om ander karakters se verskuilde innerlike lewe te openbaar sonder om van hulle gesigspunt gebruik te maak
?
     Daar is talle tegnieke. Redelik onsubtiel is wanneer die gesigspuntkarakter iets afluister of per toeval hoor. Meer subtiel is wanneer die gesigspuntkarakter navorsing doen, soos onderhoude met mense en opleeswerk in argiewe en op die web. Baie subtiel is wanneer die gesigspuntkarakter ander karakters se lyftaal, stemtoon, trant en optrede interpreteer en uit terugvoer en gebeure begin aflei en verstaan dat sekere karakters nie betroubaar is nie en ander planne het. Ja, innuendo, suggestie en ondertone is kragtige skrywerswerktuie wat tot ’n meesleurende verhaal met ’n besondere intensiteit en spanningslyn kan lei.  
JULIE: Trek weg met ’n slag 
Het jy iets misgeloop? 
 
!!! WEN met grendelhumor !!!
 
Die organiseerders skryf: Lirieke en limerieke, flitsfiksie, gedigte en gedagtes, haikoes, slagspreuke, insidente! Kreatiewe skryfwerk word ingewag. 
Hoofprys: R2 000
Nog twee pryse van R1 000 elk
Lengte: 250 woorde (maksimum)
Sluitingsdatum: 16 Junie
 
Vind meer uit
Karakters is ook "menslik".
Of te wel, wanneer is konsekwente gedrag bloot simplisties?
 
Menslike motivering en optrede is kompleks en by tye moeilik verstaanbaar, veral wanneer dit oppervlakkig beskou word. Dikwels doen ’n kennis, vriend of hooggeplaaste iets wat net nie sinvol of konsekwent voorkom nie. Soos byvoorbeeld die optrede van dr. Catherine Calderwood wat haar bedanking as Skotland se hoof- mediese beampte moes indien nadat sy haar gesin se belange voorop gestel het deur hulle vakansiehuis twee maal gedurende die grendeltyd te besoek. Maar is hierdie indruising teen dit wat sy in die openbaar voorgestaan het noodwendig inkonsekwente optrede?
     Morele regverdiging geskied binne talle kontekste. Selfs net die gedagte aan of die moontlikheid van enige vorm van etiese optrede (soos om vrywilligerswerk te doen of groot persoonlike opofferings vir jou land te maak) kan as regverdiging dien vir optrede wat die persoon andersins as oneties of immoreel sou beskou. “Ons kan altyd aan redes dink waarom 'ek' ’n uitsondering moet wees,” sê die sielkundige, Daniel Effron. “En ons is baie goed daarmee om onsself te oortuig dat daardie redes geldig is.” 
      Maar is morele regverdiging net tot mense beperk? Of kan, en móét, dit ook werksaam wees in storieboekkarakters se gedrag? Tree ’n oortuigende storieboekkarakter, oppervlakkig beskou, deurgaans konsekwent op, of sal hulle hul ook aan regverdiging van hulle eie optrede skuldig maak en sodoende meer "menslik" word?
 
 
ONS WAARBORG: 
Jy werk teen jou eie pas in jou vrye tyd op 'n een-tot-een basis aan kursusmateriaal met 'n stapsgewyse opbou, van die vind van 'n idee tot en met 'n voltooide manuskrip (verhaal of artikel).
* Jy ontvang breedvoerige terugvoer op elke werkstuk deur 'n ervare, gegradueerde joernalis of 'n bekroonde skrywer-vertaler BINNE SEWE DAE nadat jy 'n skryfstuk ingestuur het.  
* Jy ontvang alle moontlike hulp en leiding om deur 'n erkende nasionale tydskrif of uitgewer  gepubliseer te word.  
* Jy geniet die gemoedsrus van ons geld-terug-waarborg. Dit beteken jy kry al jou geld terug indien jy voel jou kursus was nie die moeite werd nie.
 
 
© 2020 Skryfgeheime
 
 
Skryfgeheime-skryfskool
www.skryfgeheime.com
info@skryfgeheime.co.za
0782240454
Sedert 2008
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram
YouTube
 
 
Jy het hierdie e-pos ontvang omdat jy navraag gedoen het oor 'n Skryfgeheime-kursus.
 
Sent by
SendinBlue