Centre Empresarial Terra Alta
 
 
Centre Empresarial Terra Alta
 
INFORMACIÓ COVID-19
EMPRESES I COMERÇOS DE GANDESA
 
Dimarts, 31 de març de 2020
 
Benvolguts i benvolgudes,
 
davant la situació d'excepcionalitat que estem vivint, us fem arribar diversa informació en relació al decret pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials. A més de les preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. 
 
Així com d'altres documents i porals web, en relació a la situació actual, que poden ser del vostre interès.
 
REIAL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials, amb el fi de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19
 
Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 87, de 29 de març de 2020.
Cap de l'Estat.
 
Enllaç
Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la que s'estableixen els criteris interpretatius per l'aplicació del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaraió responsable per facilitar els trajectes necesaris entre el lloc de residència i de treball.
 
Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 89, de 30 de març de 2020.
Ministeri de Sanitat.
 
Aquesta declaració és per a persones que treballen en serveis essencials. L'empresa ocupadora té l'obligació d'expedir-lo si el demana el treballador. És recomanable portar-lo.
 
Enllaç
Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.
 
Versió 3ª. 30 de març de 2020, a les 15:00h
Departament d'Interior.
 
Enllaç
Preguntes sobre les restriccions d’activitats per la COVID-19 a Catalunya.
 
Versió 30 de març de 2020, a les 15:00h
Departament d'Interior.
 
Enllaç
 
 
CORONAVIRUS. Mesures per fer font a l'impacte econòmic i social.
 
Diputació de Tarragona. Unitat d'Ocupació i Emprenedoria.
Actualització 23 de març de 2020.
 
La Unitat d’Ocupació i Emprenedoria ha creat aquest espai per tal d’informar-vos de les mesures econòmiques per a empreses i autònoms adoptades pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada per l’expansió del coronavirus.
 
Aquesta secció recull la informació dels tràmits i de les pàgines web corresponents i s’anirà actualitzant a mesura que vagin entrant en funcionament les línies d’ajuts impulsades, amb la informació facilitada pel servei d’atenció digital que ofereix el Departament d’Empresa i Coneixement i per les diverses conselleries de la Generalitat i ministeris del Govern de l’Estat.
 
Us podeu posar en contacte, amb la Unitat d'Ocupació i Emprenedoria, per qualsevol dubte o pregunta, a través d'aquest formulari
 
Enllaç: Mesures per fer font a l'impacte econòmic i social
 
 
Esperem que sigui del vostre interès. 
 
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment, us podeu posar en contacte amb:
 
Centre Empresarial Terra Alta
AODL msole@gandesa.cat
Telèfon: 660 310 722
 
Ajuntament de Gandesa
ajuntament@gandesa.cat
Telèfon: 977 420 007
 
 
 
Centre Empresarial Terra Alta
Polígon Industrial "La Plana", parcel·la 33
43780 GANDESA
Facebook
Instagram
 
 
Se ha enviado este e-mail a
 
SendinBlue
 
 
© 2020 Centre Empresarial Terra Alta