Sme najkvalitnejšou fakultou v spoločenských a humanitných vedách v SR
 
Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.
 
 
[
 
 
Naša fakulta najkvalitnejšia v spoločenských vedách
 
Akreditačná komisia v druhom kole posudzovania špičkových vedeckých tímov na slovenských vysokých školách zaradila medzi špičkové tímy aj archeológov z Filozofickej fakulty UK. V súčasnosti tak u nás pôsobí päť excelentných výskumných tímov z oblasti humanitných a spoločenských vied, čo je najviac zo všetkých podobne zameraných fakúlt na Slovensku.
 
 
 
 
Prečo sme takí skeptickí voči Únii? Korene euroskepticizmu skúmajú politológovia z FiF UK
 
Projekt, ktorý skúma príčiny euroskepticizmu v Strednej Európe, získal podporu z európskeho grantového programu Európa pre občanov. Medzinárodný výskumný tím pod vedením Anety Világi a Pavla Baboša z našej Katedry politológie svojimi zisteniami prispeje aj ku kampani pred najbližšími voľbami do Európskeho parlamentu.
 
Filozofi v Novembri
 
Filozofická fakulta bola jednou z prvých, ktoré sa zapojili do Nežnej revolúcie. O tom, čím žila fakulta v revolučných dňoch, sa dozviete v novom zborníku Filozofi v Novembri, ktorý zostavil prof. Valér Mikula. Publikácia obsahuje archívne dokumenty, prepis zvukových záznamov z fakultných mítingov, novinové články, rozhovory a spomienky aktérov na udalosti konca novembra a decembra roku 1989. Text dopĺňajú dobové dokumentárne fotografie.
 
 
 
Kde sú dnes naši absolventi? Sledujú UFO, tlmočia pre štátnikov aj režírujú televízne show
 
Absolventi našej fakulty nemajú po štúdiu problém zamestnať sa. Mnohí ostali v odbore, ktorý vyštudovali, mnohých zavialo aj do iných oblastí. Peter Ňúnez (slovenský jazyk – história) napríklad režíruje veľké televízne show, Zuzana Krell-Laluhová (nemčina – ruština) mala pod palcom všetkých tlmočníkov počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, a Maroš Berák (filozofia) nakrútil úspešný dokumentárny film o slovenských ufológoch.
 
95 rokov fakulty mapuje nový zborník
 
„Už 95 rokov nás myslenie baví“ bolo heslom osláv výročia fakulty, ktoré prebehli v októbri 2016. Po roku je na svete zborník s príspevkami z vedeckej konferencie k dejinám fakulty, ktorá bola súčasť osláv výročia.
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava
fif.newsletter@uniba.sk
Facebook
 
 
© 2017 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta